Opštem ljekarskom pregledu je pristupilo 218 kandidata/kinja. Od tog broja tražene norme su ispunila 154 kandidata/kinja, dok 64 nije prošlo testiranje.
Test opšteg znanja i informisanosti će se održati 31.08.2016. godine. U prilogu možete pogledati raspored po grupama.
Kandidati/kinje koji nijesu ispunili tražene norme imaju pravo da, na rezultate testiranja i rad stručnih komisija, odmah a najkasnije u roku od 24 časa od objavljivanja rezultata na sajtu Policijske akademije i/ili isticanja na oglasnoj tabli Policijske akademije podnesu prigovor Centralnoj komisiji za odabir.

Za spisak pritisnite opširnije

petak, 26 avgust 2016 11:50

Obavještenje - upis 2016

Centralna komisija za odabir je, na svojoj prvoj sjednici dana 25.08.2016. godine, utvrdila konačan spisak kandidata za testiranje. Samo kandidati koji su predali kompletnu dokumentaciju mogu učestvovati u fazi testiranja.
Na osnovu navedenog, utvrdjeno je da 44 kandidata ne ispunjavaju uslove zbog nekompletne dokumentacije.
Kandidat Zeković Nikola, za kojeg je prvobitno bilo utvrdjeno da mu nedostaje vozačka dozvola, uvrstava se na konačan spisak za testiranje jer je utvrdjeno da je dostavio vozačku dozvolu u zakonskom roku.
U prilogu možete pogledati vozačku dozvolu.

četvrtak, 25 avgust 2016 14:09

Obavještenje - upis 2016

Shodno članu 13 Pravilnika o regrutaciji i selekciji za više stručno obrazovanje, kandidati koji nijesu dostavili kompletnu dokumentaciju u predvidjenom roku, ne mogu učestvovati u procesu selekcije.

Spisak kandidata sa nekompletnom dokumentacijom možete pogledati u prilogu.

Test provjera zdravstvene sposobnosti održaće se dana 29. i 30.08.2016. godine.
Opštim ljekarskim pregledom vrši se detaljan pregled svakog kandidata u donjem vešu. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-184-292

Da bi pogledali spisak pritisnite opširnije

Obavještavaju se kandidati da će se testiranje vršiti po sljedećem rasporedu:

- OPŠTI LJEKARSKI PREGLED, 29 i 30.08.2016. godine;
- TEST OPSTEG ZNANJA I INFORMISANOSTI, 31.08.2016.godine
- TEST FIZIČKE SPREMNOSTI, 02.09.2016. godine;
- PROVJERA VJEŠTINE PLIVANJA, 05.09.2016. godine;
- TEST PSIHIČKE SPOSOBNOSTI, 07 -12.09. 2016. godine i
- SPECIJALISTIČKI LJEKARSKI PREGLEDI, 13.09.2016.godine

ponedeljak, 22 avgust 2016 09:23

Obavještenje upis -2016

Obavještavaju se kandidati da će se testiranje vršiti po sljedećem rasporedu:


- TEST OPŠTEG ZNANJA I INFORMISANOSTI 29.08.2016. godine;
- OPŠTI LJEKARSKI PREGLED, 31.08.2016. godine;
- TEST FIZIČKE SPREMNOSTI, 02.09.2016. godine;
- PROVJERA VJEŠTINE PLIVANJA, 05.09.2016. godine;
- TEST PSIHIČKE SPOSOBNOSTI, 07 -12.09. 2016. godine i
- SPECIJALISTIČKI LJEKARSKI PREGLEDI, 13.09.2016.godine.


Detaljan spisak sa grupama i vremenom dolaska na Policijsku akademiju biće naknadno objavljeni.

Procedura regrutacije i selekcije je eliminacionog karaktera. Ukoliko kandidat/kinja u postupku regrutacije i selekcije ne ispuni/e jedan od predviđenih uslova, ne učestvuje u daljoj provjeri.

petak, 15 jul 2016 20:52

Obavještenje upis -2016

Obavještavaju se svi kandidati da će detaljan spisak sa informacijama o vremenu početka selekcije za upis na Policijsku akademiju biti objavljen na sajtu dana 23.8.2016.godine

JU VSŠ “Policijska akademija” proslavila je u četvrtak, 7.jula 2016.godine desetogodišnjicu postojanja, a uručene su diploma za trideset dva akademca/ke VIII generacije polaznika/ca Osnovnog obrazovanja za zanimanje policajac/ka.

Tom prilikom gostima su se obratili ministar prosvjete, Predrag Bošković, ministar unutrašnjih poslova, Goran Danilović, direktor Uprave Policije, Slavko Stojanović i direktor Policijske akademije, Rajko Peković.

JU VSŠ “Policijska akademija” proslavila je u četvrtak, 7.jula 2016.godine desetogodišnjicu postojanja, a uručene su diploma za trideset dva akademca/ke VIII generacije polaznika/ca Osnovnog obrazovanja za zanimanje policajac/ka.

Tom prilikom gostima su se obratili ministar prosvjete, Predrag Bošković, ministar unutrašnjih poslova, Goran Danilović, direktor Uprave Policije, Slavko Stojanović i direktor Policijske akademije, Rajko Peković.

Ove godine JU VSŠ “Policijska akademija” proslavlja desetogodišnjicu postojanja iujedno organizuje promociju VIII generacije Osnovnog obrazovanja za zanimanje policajac/ka 7. jula 2016. godine sa početkom u 10.00 časova u Sportskom centru Policijske akademije.   

Trideset dva akademca/ke uspješno završavaju dvogodišnje školovanje. Tom prilikom medijima i gostima će se obratiti ministar prosvjete, Predrag Bošković, ministar unutrašnjih poslova, Goran Danilović, direktor Uprave Policije, Slavko Stojanović i direktor Policijske akademije, Rajko Peković, a pripremljen je i prigodan kulturno-umjetnički program. Gosti promocije biće domaći i inostrani partneri Policijske akademije.

Pomoćnik direktora Policijske akademije, Boban Šaranović, prisutvovao je međunarodnom seminaru “Oružje- strateški aspekti u policiji”, koji je održan 20-23-06.2016. godine u Lisabonu, Portugal. Poseban akcenat stavljen je na zemlje Zapadnog Balkana, čiji su predstavnici uzeli učešće u navedenoj aktivnosti.