Obavještavamo zainteresovana lica da Policijska akademija priprema realizaciju drugog kursa za zanimanje Pratilac/lja novca i vrijednosti i to od 24.10. 2016.godine.  Prijave se mogu slati na e-mail adresu skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520.  Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).

Osposobljavanje za lica koja imaju završen kurs Zaštitar/ka lica i imovine traje 149 nastavnih časova ili 21 radni dan.

Za lica koja nemaju završen kurs Zaštitar/ka lica i imovine kurs traje 262 nastavna časa ili 37 radnih dana.

Prilikom prijavljivanja kandidata Policijskoj akademiji treba dostaviti osnovne podatke o polaznicima najkasnije 5 dana prije početka osposobljavanja.


Cijena osposobljavanja za lica sa završenim kursom Zaštitara/ka lica i imovine iznosi 210 eura .

Cijena za one koji nemaju završen osnovni kurs Zaštitar/ka lica i imovine iznosi 370 eura.


Ukoliko neko želi usluge smještaja i ishranu, cijena je 10,60 Eura po danu.

ponedeljak, 19 septembar 2016 10:29

Specijalistički ljekarski pregled - Upis 2016

Na dodatne nalaze se šalju sljedeći kandidati/kinje:

Za detaljnan spisak kandidata/kinja pritisnite opširnije.

Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska na Policijsku akademiju pritisnite opširnije

Obavještavaju se kandidati da će se sprovesti ponovno laboratorijsko ispitivanje krvi i urina dana 16.09.2016 godine, u Domu zdravlja Danilovgrad.
Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u 08:30h i i sa sobom ponijeti ličnu kartu.

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka.

 

r.br. Ime i Prezime Opština
1 Bojić Đuro Kolašin
2 Bulatović Dragan Podgorica
3 Dragović Jovan Podgorica
4 Huremović Almin Podgorica
5 Knežević Balša Podgorica
6 Kolić Mirza Bijelo Polje
7 Milačić Filip Podgorica
8 Roganović Danijela Kotor
9 Skenderović Amel Berane
10 Spasojević Pavle Podgorica
11 Veličković Vojin Bijelo Polje

sreda, 14 septembar 2016 14:09

Obavjštenje - UPIS 2016

Specijalistički pregled se nastavlja dana 16.09.2016. godine.
Detaljan raspored sa grupama i vremenskim terminima biće objavljen sjutra ujutro.

Na Policijskoj akademiji počeo je IV okrugli sto pod nazivom  „OBRAZOVNI PROGRAMI ZA PREDMETE GRANIČNA KONTROLA I STRANCI & NAORUŽANJE SA NASTAVOM GAĐANJA – UPOREDNA ISKUSTVA”. 

Okrugli sto traje od 13.-15. septembra i na njemu će učešće uzeti predstavnici policijskih akademija i drugih institucija za obuku i obrazovanje policije iz Crne Gore i regiona. Predstavnici iz Ljubljane, Beograda, Sremske Kamenice, Zagreba , Mostara i Vučitrna predstaviće nacionalne obrazovne programe za obuku iz predmeta “Granična kontrola i stranci” i “Naoružanje sa nastavom gađanja”. Na osnovu predstavljenih obrazovnih programa, radne grupe za ove dvije oblasti, predložiće eventualne izmjene i dopune nastavnog plana i programa na Policijskoj akademiji.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, u okviru Programa za kontrolu izvoza i bezbjednost granica (EXBS), donirala je Policijskoj akademiji specijalizovanu opremu za potrebe obuke, vrijednu skoro 20 hiljada američkih dolara.

Dana 02.09.2016 godine na Policijskoj akademiji je sproveden dio testa fizičke spremnosti – test motoričkih sposobnosti. Kandidatu Spasojević Pavlu  je, na Koverta testu, greškom operatera umjesto rezultata 22, 94 sekunde, upisano je 31,22 sekunde, što je u stvari bila šifra kandidata.

Kandiatu Spasojević Pavlu je ispravljen rezultat te shodno tome i boj bodova za rang listu.

Rezultati postignuti na testu psihičke sposobnosti.

Da bi pogledali bodovno stanje pritisnite opširnije.

Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 14. i 16.09.2016. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad.

U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispitivanje krvi i urina.

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka.

Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska, za dan 14.09.2016. godine (srijeda), na Policijsku akademiju pritisnite opširnije

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti ličnu kartu.