U ponedeljak 05.12.2016. godine, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, počinje obuka „Organizacija kontrole lica i vozila tokom blokade puta sa ciljem sprečavanja nelegalnog transporta roba, materijala i supstanci, uključujući i oružje za masovno uništenje“. Obuka se realizuje u saradnji sa Ambasadom SAD – Programom EXBS. Obuci će prisustvovati 14 polaznika, pripadnika Sektora granične policije, Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije Crne Gore i jedan polaznik sa Policijske akademije, predavač na predmetu „Granična kontrola i stranci“. Obuka traje do 09.12.2016. godine.

Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, 28. i 29. novembra 2016. godine, održaće se dva jednodnevna seminara na temu “Redovni, vanredni i kontrolni tehnički pregled i kontrola tehničke ispravnosti vozila na terenu”. Seminar organizuje Policijska akademija i Uprava policije za 40  službenika Sektora policije opšte nadležnosti.

Cilj seminara je:

-      pružiti polaznicima mogućnost da poboljšaju svoje znanje o: tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila, ispravnosti uređaja na vozilu i neophodnoj opremi i unaprijede vještine neophodne za otkrivanje neispravnosti na vozilu zbog kojih se vozilo upućuje na kontrolni ili vanredni tehnički pregled

Predavači na seminaru su: Sandra Racković, Dragan Klikovac, Danilo Janjušević, Marko Radusinović i Dragan Savić, službenica MUP-a/Uprave policije.

Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, 28. i 29. novembra 2016. godine, održaće se dva jednodnevna seminara na temu Prevoz opasnih materija i Vanredni transport. Seminar organizuje Policijska akademija i Uprava policije za 40  službenika Sektora policije opšte nadležnosti.

Cilj seminara je:

  • pružiti polaznicima mogućnost da poboljšaju svoje znanje  o opasnim materijama i uslovima pod kojim se vrši prevoz  i da se upoznaju sa ovlašćenjima za obavljanje nadzora na putu i privremenom prekidu prevoza,
  • vrednovanje značaja mjera bezbjednosti, posebno u slučaju prekida prevoza opasnih materija (saobraćajna nezgoda, isključenje vozila iz saobraćaja).
  • pružiti polaznicima mogućnost da poboljšaju svoje znanje o Vanrednom transportu, načinu preuzimanja, kontroli i izvođenju pratnje kao  značaju zaštite puteva i učesnika u saobraćaju u odnosu na Vanredni transport.

Predavači na seminaru su: Sandra Racković, Dragan Klikovac, Danilo Janjušević, Marko Radusinović  i Dragan Savić, službenica MUP-a/Uprave policije.

Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu  u organizaciji Uprave policije i Uprave za kadrove (UZK),

22 i 25.11.2016. godine, realizovani su jednodnevni seminari na temu „Upravljanje ljudskim resursima”, za 27 polaznika Uprave policije.     

Cilj seminara bio je upoznavanje polaznika sa kvalitetnim načinom upravljanja ljudskim resursima, kako bi se na što efikasniji način iskoristili potencijali i obavljali radni zadaci od strane službenika Uprave policije.

Predavač na seminarima je bila Blaženka Dabanović, službenica Uprave za kadrove.

Na seminarima su bile obrađene sljedeće teme:

  • Istorijat i značaj upravljanja ljudskim resursima,
  • Moderno i tradicionalno upravljanje ljudskim resursima – rukovođenje i liderstvo,
  • Ocenjivanje zaposlenih – postavljanje ciljeva i mehanizmi,
  • Stručno osposobljavanje zaposlenih - razvoj karijere,
  • Tehnike motivacije zaposlenih,
  • Upravljanje vremenom – krizne situacije,
  • Strateško planiranje – praktična vežba.

Dana 28.11.2016. godine, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu potpisan je Memorandum o saradnji između Fakulteta političkih nauka i međunarodnih odnosa Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici, Republika Slovačka i JU VSŠ Policijska akademija u Danilovgradu.

Ovim Memorandumom definisaće se bilateralna saradnja koja se odnosi na razmjenu studenata, predavača i drugih zaposlenih; kulturološku razmjenu; naučno istraživanje i različite zajedničke didaktičke aktivnosti kroz seminare, akademske sastanke i radionice.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovali su Njegova Ekselencija, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Slovačke, gospodin Roman Hloben i rukovodilac Studijskog programa za bezbjednost na Fakultetu političkih nauka i međunarodnih odnosa u Republici Slovačkoj, docent doktor Rastislav Kazanski.

utorak, 29 novembar 2016 12:12

Obuka u rukovanju naoružanjem

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 15.12.2016. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kanditati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33, Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, 28. i 29. novembra 2016. godine, održaće se dva jednodnevna seminara na temu “Redovni, vanredni i kontrolni tehnički pregled i kontrola tehničke ispravnosti vozila na terenu”. Seminar organizuje Policijska akademija i Uprava policije za 40  službenika Sektora policije opšte nadležnosti.

Cilj seminara je:

-      pružiti polaznicima mogućnost da poboljšaju svoje znanje o: tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila, ispravnosti uređaja na vozilu i neophodnoj opremi i unaprijede vještine neophodne za otkrivanje neispravnosti na vozilu zbog kojih se vozilo upućuje na kontrolni ili vanredni tehnički pregled

Predavači na seminaru su: Sandra Racković, Dragan Klikovac, Danilo Janjušević, Marko Radusinović i Dragan Savić, službenica MUP-a/Uprave policije.

Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, 28. i 29. novembra 2016. godine, održaće se dva jednodnevna seminara na temu Prevoz opasnih materija i Vanredni transport. Seminar organizuje Policijska akademija i Uprava policije za 40  službenika Sektora policije opšte nadležnosti.

Cilj seminara je:

-          pružiti polaznicima mogućnost da poboljšaju svoje znanje  o opasnim materijama i uslovima pod kojim se vrši prevoz  i da se upoznaju sa ovlašćenjima za obavljanje nadzora na putu i privremenom prekidu prevoza,

-          vrednovanje značaja mjera bezbjednosti, posebno u slučaju prekida prevoza opasnih materija (saobraćajna nezgoda, isključenje vozila iz saobraćaja).

-          pružiti polaznicima mogućnost da poboljšaju svoje znanje o Vanrednom transportu, načinu preuzimanja, kontroli i izvođenju pratnje kao  značaju zaštite puteva i učesnika u saobraćaju u odnosu na Vanredni transport.

Predavači na seminaru su: Sandra Racković, Dragan Klikovac, Danilo Janjušević, Marko Radusinović  i Dragan Savić, službenica MUP-a/Uprave policije.

Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu  u organizaciji Uprave policije i Uprave za kadrove (UZK),

22 i 25.11.2016. godine, realizovani su jednodnevni seminari na temu „Upravljanje ljudskim resursima”, za 27 polaznika Uprave policije.     

Cilj seminara bio je upoznavanje polaznika sa kvalitetnim načinom upravljanja ljudskim resursima, kako bi se na što efikasniji način iskoristili potencijali i obavljali radni zadaci od strane službenika Uprave policije.

Na Policijskoj akademiji je od 14.-18.11.2016. godine, u organizaciji Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u okviru EXBS programa, u saradnji sa Upravom policije, održan seminar na temu “Utvrđivanje vjerodostojnosti dokumenata za prelazak državne granice”. Obuku je pohađalo 13 polaznika, 12 službenika Sektora granične policije i jedan službenik Policijske akademije. Predavači na seminaru su bili: Olimpia Szmit i Krzysztof Slaski  iz Centra za obuku granične policije Ketrzyn, Poljska.