ponedeljak, 12 septembar 2016 14:53

Test psihičke sposobnosti - rezultati - upis 2016

 Nakon testiranja pismenog dijela provjere psihičke sposobnosti,  koje je obavljeno dana 07.09.2016. godine, Stručna komisija za procjenu  psihičke sposobnosti je, sa 53 kandidata, sprovela usmeni dio – intervju te utvrdila završne ocjene.

Rezultate testa psihičke sposobnosti možete pogledati ovdje.

Kandidati koji nijesu položili test psihičke sposobnosti eliminišu se iz daljeg procesa selekcije. Shodno članu 26 Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje, kandidat može odmah ili najkasnije u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata na sajtu Policijske akademije i/ili na oglasnoj tabli, podnijeti prigovor Centralnoj komisiji za odabir.

Testiranje je održano je dana 10.09.2016. god u SC Morača sa početkom u 08,00 časova.

 

R.br. Prezime i Ime Opstina Šifra A Vrijeme (sekunde) Poeni
1. Milošević Olivera Cetinje 4121 39,94 0
2. Ostojić Marijana Podgorica 4120 42,85 0

 

Istog dana, sa početkom u 09:00 časova održan je test fizičke spremnosti – trčanje na 1.500 metara u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu.

 

R.br. Prezime i Ime Opstina Šifra A Vrijeme (minuti) Poeni
1 Ostojić Marijana Podgorica 5127 7,35 3

 

Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za Više stručno obrazovanje (član 42) predviđeno je da, ako kandidat tokom testiranja ne ostvari minimalnu normu utvrđenu Normativima, ocjenjuje se sa nula poena. Takođe,  u istom članu je  precizirano da kandidat koji se tokom testiranja iz bilo koje dvije discipline ocijeni sa nula poena, ili od mogućih 40 ostvari  manje od 16 poena, dobija negativnu ocjenu na testu fizičke spremnosti i eliminiše se iz dalje procedure selekcije.

Centralna komisija za odabir je, primjenjujući  navedeni pravilnik, iz daljeg procesa selekcije eliminisala sljedeću kandidatkinju:

 

R.br. Prezime i ime Grad Broj poena na testu fizičke spremnosti
1. Milošević Olivera Cetinje 13
petak, 09 septembar 2016 15:01

OBAVJEŠTENJE – UPIS 2016

U okviru testa fizičke spremnosti, kandidati/kinje su dana 05.09.2016. godine testirani iz vještine plivanja, odnosno dana 06.09.2016. godine na trčanje na 1.500 metara.

Provjeru vještine plivanja, zbog zdravstvenih problema, nijesu odradile dvije kandidatkinje.

Test trčanje na 1.500 metara, iz istih razloga, nije uradila jedna kandidatkinja.

Na osnovu navedenog, Centralna komisija za odabir je odredila da, kandidakinje, PO PRVI PUT, budu testirane iz navedenih disciplina.

Provjera vještine plivanja će biti organizovana u subotu 10.09.2016.godine, na bazenu SC Morača u Podgorici. Kandidatkinje moraju doći u 07:50h i sa sobom ponijeti ličnu kartu i opremu za kupanje u bazenu.

Trčanje na 1.500 metara će biti organizovanu u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu, istog dana, u 09:00h. Kandidatkinja je dužna sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu.

 

Tabela 1 Provjera vještine plivanja, bazen SC Morača
R.br. Prezime i Ime Grad Datum i vrijeme
1 Ostojić Marijana Podgorica 10.09.2016, 07:50h
2 Milošević Olivera Cetinje 10.09.2016, 07:50h

 

Tabela 2 Trčanje na 1.500m, kasarna u Danilovgradu
R.br. Prezime i Ime Grad Datum i vrijeme
1 Ostojić Marijana Podgorica 10.09.2016, 09:00h

 

petak, 09 septembar 2016 14:58

OBAVJEŠTENJE – UPIS 2016

Centralnoj komisiji za odabir je, na pismeni dio testa psihičke sposobnosti stiglo ukupno 25 prigovora. Na sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, Centralna komisija za odabir je, na osnovu stručnog mišljenja Stručne komisije za procjenu psihičke sposobnosti, odbila 22 prigovora kao neosnovana, jedan je usvojen kao osnovan, dok su dva odbačena zbog neblagovremenosti. 

 

Vrsta testa Pismeni dio testa psihičke sposobnosti UKUPNO
Broj prigovora 25 25
Usvojeno 1 1
Odbijeno 22 22
Odbačeno 2 2

 

Kandidat, kojem je prigovor usvojen, se poziva na usmeni dio provjere psihičke sposobnosti – intervju, dana 12.09.2016. godine u 14:15h.

 

 Ponedjeljak 12.09.2016.  
R.br. Prezime i Ime Opština Pol Vijeme dolaska na Akademiju
1  Zornjić Haris  Bijelo Polje  M  14.15h

Dana 07.09.2016. godine obavljeno je testiranje pismenog dijela testa psihičke sposobnosti. Testiranju je pristupilo 109 kandidata, od čega je položilo njih 53, a nije položilo 56 kandidata.
Da bi ste pogledali tabelu pritisnite opširnije
Napomena: Kandidati koji nijesu zadovoljili na pismenom dijelu psihotesta, test mogu pogledati dana 08,09 i 10.09.2016. godine u vremenskom intervalu od 16:00 do 17:00h.

Detaljnu tabelu, za kandidate, sa pojedinačnim rezutatima po disciplinama možete pogledati ovdje.
Detaljnu tabelu, za kandidatkinje, sa pojedinačnim rezutatima po disciplinama možete pogledati ovdje.

utorak, 06 septembar 2016 16:44

Test psihičke sposobnosti - upis 2016

Pismeni dio testa obaviće se dana 07.09.2016.

Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju i sa sobom ponijeti ličnu kartu.
Da  bi pogledali raspored testiranja po grupama pritisnite opširnije

Test fizičke spremnosti obuhvata testiranje kandidata/kinja u osam disciplina.

Od 115 kandidata, ovaj test je uspješno prošlo njih 110. Četiri kandidata su eliminisana jer su iz dvije discipline ocijenjeni sa nula poena, a jedan lkandidat jer je, od mogućih 40 poena ostvario manje od 16.

Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za Više stručno obrazovanje (član 42) predviđeno je da, ako kandidat tokom testiranja ne ostvari minimalnu normu utvrđenu Normativima, ocjenjuje se sa nula poena. Takođe,  u istom članu je  precizirano da kandidat koji se tokom testiranja iz bilo koje dvije discipline ocijeni sa nula poena, ili od mogućih 40 ostvari  manje od 16 poena, dobija negativnu ocjenu na testu fizičke spremnosti i eliminiše se iz dalje procedure selekcije.

Juče su objavljena imena tri kandidatkinje koje su eliminisane iz daljeg procesa selekcije.

Centralna komisija za odabir je, primjenjujući  navedeni pravilnik, iz daljeg procesa selekcije eliminisala sljedeće kandidate:

R.br. prezime i ime  Grad

Vrsta testa

Sklekovi               Plivanje      

1. Novaković Blagota Danilovgrad 0 0
      Broj poena
2. Grubović Filip Bijelo Polje

15

 

Obavještavamo zainteresovana lica da od  poneđeljka 12.09.2016. godine počinje realizacija 101 kursa za programe Zaštitar/ka lica i imovine i trećeg  kursa Zaštitar/ka tehničar/ka.  Prijave se mogu slati na na e-mail adresu skolamup@t-com.meili na fax 020-812-520.  Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).