utorak, 31 maj 2016 08:37

Upis 2016 - Konkurs

Konkurs za upis 30 polaznika/ca X generacije Obrazovnog programa za zanimanje Poiicajac/ka

 

Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeca orginalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:
• svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi – IV stepen;
• uvjerenje da se protiv kandidata/kinja ne vodi krivični postupak;
• ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole;
• javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika;
(ukoliko kandidati/kinje nijesu pohađali/le engleski jezik u toku školovanja);
• javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike;
(ukoliko kandidati/kinje nijesu pohađali/le informatiku u toku školovanja);
• fotokopiju lične karte;

aplikacioni obrazac za prijavljivanje.

 

Pomoćnik direktora Policijske akademije, Boban Šaranović i nastavnik naoružanja, Pavle Vratnica prisustvovaće konferenciji pod nazivom "Savremeni trendovi društvene kontrole kriminala", koja se održava u Ohridu, 30-31.maja 2016.godine. Konferenciju organizuje Fakultet za bezbjednost u Skoplju.

Dana 27.05.2016. godine sa početkom u 09:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/409-666

utorak, 24 maj 2016 11:55

Počeo treći okrugli sto

Treći okrugli sto pod nazivom "Uporedna iskustva obrazovnih programa iz pravne grupe predmeta", počeo je danas na Policijskoj akademiji. Učešće u aktivnosti uzelo je osam nastavnika/predavača koji predaju pravne predmete u policijskim obrazovnim institucijama u regionu, među kojima su Kriminalističko-policijska akademija iz Zemuna, Visoka škola unutrašnjih poslova I Policijska akademija iz Banja Luke, Policijska akademija iz Sarajeva, Fakultet za bezbjednosne studije i Policijska akademija iz Ljubiljane. Okruglom stolu prisustvovaće i predstavnik Misije OEBS-a za Crnu Goru, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvjete, Uprave policije i Univerziteta Crne Gore kao i šest zaposlenih na Policijskoj akademiji.

Nastavnik Policijske akademije, Radovan Popović učestvovao je na radionici za usaglasavanje Zajedničkog plana i programa (CCC-Frontex), koja je realizovana 16-20.maja 2016.godine u Varšavi, Poljska. Na sastanku se ažurirao postojeći nastavni plan i program za graničnu policiju, a isti se i usaglašavao sa sektorskim kvalifikacionim okvirom (SQF). Učesnici su bili državljani država Evropske unije, kao i država koje imaju potpisan radni aranžman sa Frontex-om.

petak, 20 maj 2016 19:09

Najava trećeg okrulog stola

Treći okrugli sto pod nazivom "Uporedna iskustva obrazovnih programa iz pravne grupe predmeta", realizovaće se 24-26.maja 2016. na Policijskoj akademiji. Učešće u predstojećoj aktivnosti uzeće devet nastavnika/predavača koji predaju pravne predmete u policijskim obezovnim institucijama u regionu, predstavnik Misije OEBS-a za Crnu Goru, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvjete, Uprave policije i Univerziteta Crne Gore kao i šest zaposlenih na Policijskoj akademiji.

Dana 19.05.2016.god. na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, realizovan je I KUP NEZAVISNOSTI u preciznom streljaštvu.
Kup je realizovan u organizaciji J.U.V.S.Š. Policijske akademije i IPA Sekcije Crna Gora a povodom obilježavanja deset godina sticanja nezavisnosti.
Učešće na takmičenju uzelo je 68 takmičara i to u disciplinama DAME, PIŠTOLJ i REVOLVER.

Direktor Policijske akademije, Rajko Peković, juče se sastao sa ekspertom Centra za Integritet u Oslu, Odd Malme Berner. Na sastanku je bilo riječi o podršci razvoju integriteta, sa posebnim naglaskom na policijske službenike I njihovu obuku.

Takmičenje se sastojalo iz teoretskog dijela-pismenog testa iz bezbjednosti saobraćaja i praktičnog dijela-vještina upravljanja motornim vozilom, poligonska vožnja.
U takmičenju je učestvovalo osam stručnih škola i to:

 

JU Srednja stručna škola „Vukadin Vukadinović“ Berane
JU Srednja stručna škola Bijelo Polje
JU Srednja stručna škola Cetinje
JU Viša stručna škola „Policijska akademija“ Danilovgrad
JU Prva srednja stručna škola Nikšić
JU Srednja stručna škola Pljevlja
JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ 1 Podgorica 1
JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ 2 Podgorica 2

 

U skladu sa preporukama Strategije razvoja Uprave policije za 2016-2020, koja, između ostalog, daje smjernice za obrazovanje i obuku policijskih službenika i njihovo napredovanje, danas je na Policijskoj akademiji počeo okrugli sto na temu “Uporedna iskustva obrazovnih programa iz oblasti kriminalistike”. Okrugli sto realizuje se pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a za Crnu Goru. Na ovom skupu učestvuje 14 nasatvnika/predavača iz regiona, predstavnik Ministarstva prosvjete, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Univerziteta Crne Gore, kao i pet zaposlenih na Policijskoj akademiji.  Okrugli sto završava se 12.05.2016.godine.