U hotelu “Podgorica”, u Podgorici, 21. i 22. decembra 2016. godine, odžana je regionalna konferencija „Unapređenje sistema prijema, napredovanja, obrazovanja i obuke policijskih službenika  u Crnoj Gori” koju su u saradnji organizovale Misija OEBSA u Crnoj Gori i Policijska akademija.

Konferenciji su prisustvovali učesnici iz policijskih obrazovnih institucija iz regiona i predstavnici crnogorskih institucija sa kojima Policijska akademija intenzivno sarađuje u oblasti obrazovanja i obuke: predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije Crne Gore, Ministarstva prosvjete, Centra za stručno obrazovanje, ZIKS-a, Vojske Crne Gore i drugih.

Tokom konferencije govorilo se o uspostavljanju institucionalno pravne veze između Policijske akademije i Ministarstva unutrašnjih poslova / Ministarstva prosvjete, unapređenju normativnog okvira i usklađivanju rada sa EU standardima, strategiji razvoja sistema obrazovanja i obuka za potrebe Uprave policije  - dodatnom poboljšanju osnovnog  i razvoju visokog policijskog obrazovanja, kao i o stručnom i specijalističkom  usavršavanju.

Policijska akademija se i ovim putem zahvaljuje predstavnicima institucija na aktivnom učešću i datom doprinosu u rješavanju važnih pitanja u vezi sa obrazovanjem i obukama policijskih i drugih službenika koji se bave sprovođenjem zakona u Crnoj Gori.

U srijedu i četvrtak, 21. i 22. decembra, u hotelu „Podgorica“, održaće se regionalna konferencija pod nazivom „Unapređenje sistema prijema, napredovanja, obrazovanja i obuke policijskih službenika  u Crnoj Gori”. Konferenciju organizuju Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Policijska akademija, a učesnici će biti predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policijei drugih institucija sa kojima Policijska akademija sarađuje u procesu obrazovanja i obuke, kao i predstavnici policijskih obrazovnih institucija iz regiona. 

U periodu od 12-16. decembra, u organizaciji Ambasade SAD – Programa EXBS, organizovana jwe obuka pod nazivom „Planiranje, organizacija i implementacija aktivnosti u vezi sa otkrivanjem i sprječavanjem krijumčarenja nelegalnog transporta van graničnih prelaza“. Obuku je pohađalo 15 službenika Sektora granične policije i jedan nastavnik sa Policijske akademije. Predavači na seminaru su bili: Leszek Maksymowicz i Artur Tyszko, pripadnici Granične straže u Poljskoj.

U ponedjeljak 12. decembra , u organizaciji Ambasade Sjedinjenih Američkih Država – Programa EXBS, počinje obuka pod nazivom „Planiranje, organizovanje i realizacije radnji koje se odnose na otkrivanje i zaustavljanje krijumčarenja van graničnih prelaza” namijenjena službenicima Sektora granične policije Uprave policije Crne Gore. Obuka se završava u petak 16. decembra.

Na Policijskoj akademiji je od 05.-09.12.2016. godine u organizaciji Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u okviru EXBS programa, a u saradnji sa Upravom policije, održan kurs pod nazivom “Organizacija kontrole lica i vozila tokom blokade puta sa ciljem sprječavanja nelegalnog transporta roba, materijala i supstanci, uključujući i oružje za masovno uništenje”. Obuku je pohađalo 13 polaznika, službenica  Sektora granične policije. Predavači na seminaru su bili Slawomir Debski i Piotir Mika (Centar za obuku granične policije Ketrzyn, Poljska).

U ponedeljak 05.12.2016. godine, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, počinje obuka „Organizacija kontrole lica i vozila tokom blokade puta sa ciljem sprečavanja nelegalnog transporta roba, materijala i supstanci, uključujući i oružje za masovno uništenje“. Obuka se realizuje u saradnji sa Ambasadom SAD – Programom EXBS. Obuci će prisustvovati 14 polaznika, pripadnika Sektora granične policije, Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije Crne Gore i jedan polaznik sa Policijske akademije, predavač na predmetu „Granična kontrola i stranci“. Obuka traje do 09.12.2016. godine.

Dana 28.11.2016. godine, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu potpisan je Memorandum o saradnji između Fakulteta političkih nauka i međunarodnih odnosa Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici, Republika Slovačka i JU VSŠ Policijska akademija u Danilovgradu.

Ovim Memorandumom definisaće se bilateralna saradnja koja se odnosi na razmjenu studenata, predavača i drugih zaposlenih; kulturološku razmjenu; naučno istraživanje i različite zajedničke didaktičke aktivnosti kroz seminare, akademske sastanke i radionice.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovali su Njegova Ekselencija, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Slovačke, gospodin Roman Hloben i rukovodilac Studijskog programa za bezbjednost na Fakultetu političkih nauka i međunarodnih odnosa u Republici Slovačkoj, docent doktor Rastislav Kazanski.

Danas je na Policijskoj akademiji u Danilovgradu počeo V okrugli sto pod nazivom „OBRAZOVNI PROGRAMI ZA PREDMET BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA – UPOREDNA ISKUSTVA”.

Okrugli sto traje od 18.-20. oktobra i na njemu će učešće uzeti predstavnici policijskih akademija i drugih policijskih obrazovnih institucija iz Crne Gore i regiona. Predstavnici iz Ljubljane, Beograda, Skoplja, Zagreba, Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Vučitrna predstaviće nacionalne obrazovne programe za obuku iz predmeta “Bezbjednost saobraćaja”.

Na osnovu predstavljenih obrazovnih programa, radne grupe za osnovno i visoko policijsko obrazovanje u ovoj oblasti, predložiće eventualne izmjene i dopune postojećeg nastavnog plana i programa na Policijskoj akademiji  i dati prijedloge u vezi sa izradom obrazovnih programa za buduće visoko obrazovanje.

Razmjena iskustava tokom V okruglog stola, od velikog je značaja za Policijsku akademiju Crne Gore i njen rad na pripremi izmjena i dopuna obrazovnog programa za osnovno policijsko obrazovanje, izradi obrazovnog programa za visoko policijsko obrazovanje, učešće u izradi Strategije razvoja Uprave policije, i izradi Zakona o Policijskoj akademiji.

Zahvaljujemo se je Misiji OEBS-a u Crnoj Gori koja je pokrovitelj ovog, kao i prethodna četiri Okrugla stola.

U četvrtak, 06. oktobra 2016. godine, Policijsku akademiju u Danilovgradu posjetili su ambasador Slovačke Republike, Njegova ekselencija Roman Hloben, dekan Fakulteta političkih nauka u Slovačkoj, prof. dr Branislav Kovačik, rukovodilac Katedre za bezbjednosne studije na istoimenom fakultetu, prof. dr Ratislav Kazansky, policijski ataše u ambasadi Slovačke Republike, gospodin Michal Kopčik i rukovodilac Grupe za elektronski nadzor Sektora granične policije, gospodin Zoran Lasica.
Tokom posjete, dogovorena je saradnja između Policijske akademije Crne Gore i Fakulteta političkih nauka iz Republike Slovačke koja će se realizovati na osnovu Memoranduma o saradnji koji će potpisati ove dve institucije. Razmjena predavača i studenata, kao i mogućnost daljeg usavršavanja predavača sa Policijske akademije, samo su neki od vidova saradnje predviđenih ovim Memorandumom.

Policijska akademija u Danilovgradu danas je domaćin Regionalnog okruglog stola “POLICIJSKI INTEGRITET – STRATEGIJA, KAPACITET, SADRŽAJ i METODE”, koji organizuju DCAF, Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Učesnici ovog Okruglog stola su kolege koje se bave obukom u oblasti integriteta u Crnoj Gori i zemljama u regionu.

StartPrethodna1234567SledećaKraj
Strana 1 od 7