JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (103.kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs).

 

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 06.03.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 03.03.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osobe su predavači:

Knežević Svetomir (tel. 067-184-298) i

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (102.kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (peti kurs) i
-Pratilac/lja vrijednosti (treći kurs).

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 23.01.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 19.01.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osobe su predavači:

Knežević Svetomir (tel. 067-184-298) i

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.

subota, 08 oktobar 2016 20:14

Priprema za polaganje stručnog ispita

Dana 14.10.2016. godine sa početkom u 10:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji. Pripremu će vršiti profesori Policijske akademije.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/189-052

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (102.kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (četvrti kurs) i
-Pratilac/lja vrijednosti (treći kurs).

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 24.10.2016. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 21.10.2016.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).

Obavještavamo zainteresovana lica da Policijska akademija priprema realizaciju drugog kursa za zanimanje Pratilac/lja novca i vrijednosti i to od 24.10. 2016.godine.  Prijave se mogu slati na e-mail adresu skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520.  Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).

Osposobljavanje za lica koja imaju završen kurs Zaštitar/ka lica i imovine traje 149 nastavnih časova ili 21 radni dan.

Za lica koja nemaju završen kurs Zaštitar/ka lica i imovine kurs traje 262 nastavna časa ili 37 radnih dana.

Prilikom prijavljivanja kandidata Policijskoj akademiji treba dostaviti osnovne podatke o polaznicima najkasnije 5 dana prije početka osposobljavanja.


Cijena osposobljavanja za lica sa završenim kursom Zaštitara/ka lica i imovine iznosi 210 eura .

Cijena za one koji nemaju završen osnovni kurs Zaštitar/ka lica i imovine iznosi 370 eura.


Ukoliko neko želi usluge smještaja i ishranu, cijena je 10,60 Eura po danu.

Obavještavamo zainteresovana lica da od  poneđeljka 12.09.2016. godine počinje realizacija 101 kursa za programe Zaštitar/ka lica i imovine i trećeg  kursa Zaštitar/ka tehničar/ka.  Prijave se mogu slati na na e-mail adresu skolamup@t-com.meili na fax 020-812-520.  Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).

Dana 10.06.2016. godine sa početkom u 09:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/409-666

Dana 27.05.2016. godine sa početkom u 09:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/409-666

četvrtak, 05 maj 2016 05:49

Priprema za polaganje stručnog ispita

Dana 13.05.2016. godine sa početkom u 09:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/409-666

 

 

Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija” Danilovgrad pripremila je shodno licenci UP I broj 060-34/2016-1 od 30 marta 2016. godine pripremila kalendar realizacije osposobljavanja za zanimanje Zaštitar/ka tehničar/ka lica i imovine za period april - jun 2016. godine, i to: 

Redni broj kursa

Početak osposobljavanja

Završetak osposobljavanja

1.kurs

24.05. 2016.godine

12.07. 2016.godine

StartPrethodna123SledećaKraj
Strana 1 od 3