sreda, 15 februar 2017 10:36

Obavještenje o početku realizacije osposobljavanja

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (103.kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs).

 

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 06.03.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 03.03.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osobe su predavači:

Knežević Svetomir (tel. 067-184-298) i

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.

Pročitano 153 puta