O akademiji

Policijska akademija je obrazovno-bezbjednosna institucija u Crnoj Gori, osnovana Odlukom Vlade Crne Gore  ("Službeni list CG", broj 25/06), na osnovu "Projekta reforme obrazovanja crnogorske policije". Cilj reforme je da crnogorska policija i drugi bezbjednosni subjekti svoj rad usklade sa evropskim standardima, da se poveća nivo zakonitosti, odgovornosti i poštovanja ljudskih prava i da se efikasnije odgovori na sve bezbjednosne izazove. Akademija se bavi sljedećim djelatnostima:

 

 1. obrazovanje, osposobljavanje i stručno usavršavanje službenika Uprave policije;
 2. obrazovanje, osposobljavanje i stručno usavršavanje službenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija;
 3. obuka službenika i namještenika MUP-a i JU;
 4. edukacija službenika Uprave carina;
 5. obrazovanje, osposobljavanje i stručno usavršavanje lica koja se bave zaštitom lica i imovine;
 6. edukacija u oblasti pružanja prve pomoći u vanbolničkim uslovima;
 7. bibliotekarsko izdavačka i istraživačka djelatnost;
 8. razvoj međunarodne saradnje.

Osnovno policijsko obrazovanje je prioritetna djelatnost Akademije kroz koju se budući policijski službenici osposobljavaju za obavljanje policijskog posla, stiču osnovu za stručno i specijalističko usavršavanje i razvoj profesionalne karijere. Akademci stiču znanja i vještine zasnovane na evropskim standardima, izgrađuju stavove koji garantuju poštovanje osnovnih vrijednosti demokratije i vladavine prava, razvijaju odnos otvorenosti prema zajednici, kulturnim društvenim i drugim promjenama, stiču vještine komunikacije i sposobnost kontrole stresa i druge vještine koje će im biti potrebne u praktičnom radu.


Dopunska obuka policije organizuje se za policajce koji nijesu završili Osnovno policijsko obrazovanje. 
Na Akademiji se od 2005. godine sprovode dva programa dopunske obuke:

 • za policiju opšte nadležnosti i
 • za graničnu policiju,
 • a od 2014. godine Kurs za graničnu policiju, koji je usklađen sa standardima Frontex-a.

Kroz realizaciju stručne obuke i specijalističkog usavršavanja službenici operativnih sektora Uprave policije stiču stručna znanja, vještine i kompetencije za uspješno obavljanje posla u specifičnim oblastima (organizovani kriminal, terorizam, kompjuterski kriminal, rješavanje konfliktnih situacija itd.). U cilju unapređenja rukovođenja i upravljanja na Akademiji se sprovodi obuka policijskog menadžmenta u oblasti: uočavanja i definisanja problema u organizaciji motivacije i mentorskog rada, donošenja odluka, upravljanja promjenama strateškog planiranja, itd. Pored različitih vidova obuke policije, Akademija uz primjenu savremenih metoda učenja odraslih, implementira posebne programe obuke za: operativne jedinice za zaštitu i spavašavanje iz MUP/UP i JU, službenike Uprave carina, službenike iz ZIKS-a, osposobljavanje i specijalističku obuku lica koja se bave zaštitom lica i imovine i detektivskom djelatnošću i obučavanje različitih subjekata za pružanje prve pomoći u vanbolničkim uslovima. Akademija je uključena u sprovođenje preporuka iz Akcionih planova za Poglavlja 23. i 24. kao primarni ili sekundarni nosilac ovih aktivnosti, te u skladu sa preporukama sprovodi obuke za policijske službenike preporučene planovima.

 

Izdavačka djelatnost: Akademija izdaje udžbenike, priručnike i druge nastavne materijale za potrebe polaznika različitih vidova edukacije. Izdaje i stručni časopis „Perjanik" u kojem se objavljuju radovi koji svojim sadržajem spadaju u područje nauke o pravu, kriminalistici, bezbjednosti i policiji.

 

U cilju dostizanja EU standarda u sprovođenju policijskog obrazovanja i obuke službenika drugih bezbjednosnih subjekata, te u cilju jačanja sopstvenih kadrovskih, tehničkih i administrativnih kapaciteta i kapaciteta Uprave policije, Akademija razvija vrlo intenzivnu međunarodnu saradnju. Saradnja se realizuje sa sljedećim organizacijama: Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, Savjetom Evrope, Delegacijom evropske komisije, Američkom ambasadom (programi ICITAP i EXBS), Međunarodnim centrom za obuku iz Mađarske, CEPOL-om, Frontex-om, DCAF-om, Sekretarijatom PCC SEE, AEPC-om, obrazovno-bezbjednosnim institucijama, Švedskim nacionalnim policijskim odborom, te policijskim akademijama i kriminalističkim fakultetima država iz regiona i Evrope (Turska, Mađarska, Rumunija itd.)


U okviru Policijske akademije funkcioniše škola stranih jezika i škola Informatike po ECDL standardu. Polaznici koji sa uspjehom završe obuku po ECDL programu stiču međunarodno priznate diplome.

 

 

Akademija će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na jačanju kadrovskih, tehničkih i drugih kapaciteta kroz unapređenje profesionalnih i pedagoških sposobnosti predavača i instruktora i implementaciju novih projekata. 

Pročitano 10732 puta