četvrtak, 05 maj 2016 05:45

Obavještenje o realizaciji osposobljavanja za sticanje stručne kvalifikacije Pratilac/lja vrijednost

 

Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija” Danilovgrad pripremila je shodno licenci UP I broj 060-34/2016-1 od 30 marta 2016. godine pripremila kalendar realizacije osposobljavanja za zanimanje Zaštitar/ka tehničar/ka lica i imovine za period april - jun 2016. godine, i to: 

Redni broj kursa

Početak osposobljavanja

Završetak osposobljavanja

1.kurs

24.05. 2016.godine

12.07. 2016.godine

Osposobljavanje za lica koja imaju završen osnovini kurs Zaštitar/ka lica i imovine traje 149 nastavna časa ili 21 radni dana.

 

Za lica koja nemaju završen osnovi kurs Zaštitar/ka lica i imovine kurs traje 262 nastavna časa ili 37 radna dana.

 

Prilikom prijavljivanja kandidata za neki od predviđenih kurseva, Policijskoj akademiji treba dostaviti osnovne podatke o polaznicima najkasnije 5 dana prije početka osposobljavanja.


Cijena osposobljavanja za lica sa već završenim kursom Zaštitara/ka lica i imovine iznosi 210 eura .
Cijena za one koji nemaju završen osnovni kurs Zaštitar/ka lica i imovine iznosi 370 eura.


Ukoliko neko želi usluge smještaja i ishranu, cijena je 10,60 Eura po danu.


Podatke možete dostaviti na e-mail adresu skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).

 

Pročitano 460 puta