utorak, 09 oktobar 2012 11:05

Uprava

JAVNA USTANOVA VIŠA STRUČNA "POLICIJSKA AKADEMIJA"

Božova glavica bb

Danilovgrad

Crna Gora

 

DIREKTOR

Rajko Peković

Tel: 020 812 527

Fax: 020 812 527

e-mail: skolamup@t-com.me

 

Pomoćnica direktora

Tanja Tripović

Tel: 020 812 520

e-mail: tanja.tripovic@t-com.me

 

Pomoćnik direktora

Rukovodilac Sektora za stručno osposobljavanje i specijalističko usavršavanje

Boban Šaranović

Tel: 020 812 520

e-mail: boban.saranovic@gmail.com

 

Sekretar

Radica Andelić

Tel: 020 811 335

 

 

Služba finansija

Tel: 020 813 282

e-mail:smilja.janjusevic@t-com.me

utorak, 09 oktobar 2012 10:47

Edukacija službenika Uprave carina

Početkom 2007. godine, Akademija je sa Upravom carina Crne Gore potpisala Memorandum o saradnji (akt broj 286/1 od 27.02.2007. godine), na osnovu kojeg pripremamo nastavne planove i programe i organizujemo određene segmente osnovne obuke i stručnog i specijalističkog usavršavanja službenika/ca Uprave carina.

Obuka se realizuje iz sljedećih tematskih oblasti:

•    sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje (sa Graničnom policijom),
•  sprečavanja krijumčarenja narkotika i kradenih vozila preko državne granice (sa   Graničnom policijom),
•    obuka trenera,
•    bezbjednog rukovanja oružjem,
•    falsifikovanje dokumenata,
•    međunarodne istrage u vezi roba dvostruke namjene,
•    ilegalne migracije i trgovina ljudima itd.

Od početka 2007. do septembra 2010. godine, kroz više od 20 različitih kurseva i seminara iz oblasti stručne i specijalističke obuke, učestvovalo je 185 službenika Carine.
Pored navedenog, na Akademiji je, tokom 2008. godine, organizovana i jednomjesečna osnovna obuka, koju je završilo 45 carinika.

utorak, 09 oktobar 2012 10:46

Obuka policijskog menađžmenta

Obuka policijskog menađžmenta na Policijskoj akademiji realizuje se u cilju unapređenja rukovođenja i upravljanja. Menadžeri se edukuju u oblasti:

  • uočavanja i definisanja problema u organizaciji,
  • motivacije i mentorskog rada,
  • donošenja odluka,
  • strateškog planiranja,
  • upravljanja promjenama itd.

Akademija sprovodi osposobljavanje i stručno usavršavanje lica za obavljanje poslova zaštite lica i imovine i detektivske djelatnosti (sektor civilne bezbjednosti). Obzirom da njihova djelatnost podrazumijeva obezbjeđenje imovine, značajnih privrednih subjekata, te obezbjeđenje lica, pratnju transporta novca i hartija od vrijednosti, umjetnina i drugih dragocjenosti, neophodno je posebnu pažnju posvetiti kvalitetnom osposobljavanju za te kompleksne poslove.

Strana 48 od 48