Na osnovu radnog aranžmana o uspostavljanju operativne saradnje između MUP-a Crne Gore, Uprave policije i Policijske akademije sa Evropskom agencijom za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica EU (FRONTEX), u period od 20. do 23. juna 2016.godine u Varšavi je održana radionica na temu ažuriranje CCC (Zajedničkog nastavnog plana i programa za graničnu policiju) i njegovo usaglašavanje sa SQF (Sektorski kvalifikacioni okvir) za graničnu policiju.

U periodu od 20-24.06. 2016.god. realizovan je kurs „Bezbjednost dokumenata“ u organizaciji Uprave policije-Sektora granične policije, Francuske ambasade i Policijske akademije. Polaznici na kursu su bili policajci  pripadnici Sektora granične policije, osam policajaca.

Predavač na kursu je bio BATTOUR JEAN.

četvrtak, 23 jun 2016 05:56

Priprema za polaganje stručnog ispita

Dana 24.06.2016. godine sa početkom u 09:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/409-666

Program osposobljavanja građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja realizovat će se dana 06.07.2016.god. u prostorijama Policijske akademije sa pocetkom u 08.00h.


Kontakt tel. 067184292 Pavle Vratnica

sreda, 15 jun 2016 10:20

Policijski vodič

Poštovani/e pred vama se nalazi priručnik u kojem smo dali sažet prikaz zakonskih normi sadržanih u nizu zakona kojima su utvrđena prava i obaveze koje imaju policijski službenici u obavljanju policijskih poslova, kako sa ograničenjima tako i sa značajnim ovlašćenjima koje imaju u obavljanju konkretnih policijskih poslova i primjeni policijskih ovlašćenja.

 

Policijski vodič možete preuzeti sa linka u prilogu

 

preuzmi

Dana 10.06.2016. godine sa početkom u 09:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/409-666

Nastava iz predmeta Specijalno fizičko obrazovanje.

Obuka se odnosi na kondicione pripreme koje su sastavni dio ispita koji kandidati moraju savladati.

Obaveštavamo Vas da će se 27.06.2016. godine, u 10.00h, na Policijskoj akademiji, održati testiranje za određivanje nivoa znanja engleskog jezika. Za testiranje se možete prijaviti najkasnije do 22.06.2016. godine.

Program osposobljavanja građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja realizovat će se dana 07.06.2016.god. u prostorijama Policijske akademije sa pocetkom u 08.00h.


Kontakt tel. 067184292 Pavle Vratnica

Policijska akademija obavještava zainteresovane kandidate/kinje za upis na Policijsku akademiju (Obrazovni program za zanimanje policajac/ka) za 2016/17. godinu, da će se ove godine prvi put organizovati priprema za polaganje prijemnog ispita.


Priprema za polaganje prijemnog ispita se organizuje sa namjerom da se budućim kandidatima/kinjama olakša polaganje prijemnog ispita. Priprema podrazumijeva upoznavanje kandidata/kinja sa načinom sprovođenja procesa regrutacije i selekcije i kriterijumima za ocjenjivanje testova koji su definisani Pravilnikom, kao i demonstraciju istih.


Priprema će se održati na Policijskoj akademiji 22.06.2016. godine (srijeda),sa početkom u 10.00 časova.


Molimo Vas da prijave za pripremu pošaljete do 20.06.2016.godine, radi daljih aktivnosti u vezi organizovanja pripreme.


Prijave šaljete na mejl adresu: skolamup@t-com.me ili zeljka.vujaskovic@t-com.me

 

Dobrodošli na Policijsku akademiju.