Program osposobljavanja građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja realizovat će se dana 22.09.2016.god. u prostorijama Policijske akademije sa pocetkom u 08.00h.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti kopiju lične karte.


Kontakt tel. 067184292 Pavle Vratnica

Testiranje će se obaviti 06.09.2016. godine. Testiranje će se sprovesti u dvije grupe:

- I grupa u 10:00 h i

-  II grupa u 12:00h.

Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju i sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu. 

Da  bi pogledali raspored testiranja po grupama pritisnite opširnije

ponedeljak, 05 septembar 2016 14:44

Obavještenje test fizičke spremnosti – UPIS 2016

Test fizičke spremnosti obuhvata testiranje kandidata/kinja u osam disciplina. Do sada, kandidati/kinje su testirani u sedam disciplina (sjutra je na redu osma diciplina – trčanje na 1.500 metara).

Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za Više stručno obrazovanje (član 42) predviđeno je da, ako kandidat tokom testiranja ne ostvari minimalnu normu utvrđenu Normativima, ocjenjuje se sa nula poena. Takođe,  u istom članu je  precizirano da kandidat koji se tokom testiranja iz bilo koje dvije discipline ocijeni sa nula poena, ili od mogućih 40 ostvari  manje od 16 poena, dobija negativnu ocjenu na testu fizičke spremnosti i eliminiše se iz dalje procedure selekcije.

Centralna komisija za odabir je, primjenjujući  navedeni pravilnik, iz razloga što su iz dvije discipline u okviru testa fizičke provjere ocijenjene sa nula poena, iz daljeg procesa selekcije eliminisala sljedeće kandidatkinje:

 

R.br. prezime i ime  Grad

Vrsta testa

Magont                 Plivanje    

1. Klisić Milena Bar 0 0
2. Pajović Marija Nikšić 0 0
3. Konatar Marija Bijelo Polje 0 0
petak, 02 septembar 2016 16:06

Test vještinje plivanja - upis 2016

Testiranje će se obaviti  dana 05.09.2016. godine na bazenu SC Morača u Podgorici. Kandidati moraju sa sobom ponijeti ličnu kartu i opremu za kupanje u bazenu.

Testiranje će se raditi u četiri grupe. Da bi ste pogledali raspored testiranja, pritisnite opširnije

petak, 02 septembar 2016 16:04

OBAVJEŠTENJE – UPIS 2016

Centralnoj komisiji za odabir je, do dana 01.09.2016. godine, uloženo  40 prigovora. Od tog broja prigovora, 23 su se odnosila na opšti ljekarski pregled, a 17 na test opšteg znanja i informisanosti. U tabeli možete vidjeti koje su odluke donesene povodom prigovora.

 

Vrste testa Opšti ljekarski pregled Test opšteg znanja i informisanosti UKUPNO
Broj prigovora 23 17 40
Usvojeno 9 - 9
Odbijeno 13 17 30
Odbačeno 1 - 1

 

Centralna komisija za odabir napominje da, u toku procesa regrutacije i selekcije, niko od kandidata nije radio ponovna testiranja. Sedam kandidata koji su radili test opšteg znanja i informisanosti dana 01.09.2006. godine u 11:45h su radili PRVI PUT taj test, a na osnovu odluke Centralne komisije da usvoji njihove prigovore, na opšti ljekarski pregled, kao osnovane.

petak, 02 septembar 2016 13:38

Obavještenje za polaznike/ce IX generacije

Obavještavaju se polaznici IX generacije koji se obučavaju po Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka da će nastava na Policijskoj akademiji početi 05. septembra 2016. godine u 08:00h. Istog dana, u 07:45h, će se izvršiti smotra IX1 i IX2 odjeljenja. Dežurni predavač biće Safet Kočan. Dežurni učenik biće Viktor Vlahović.

Testiranje će se obaviti 02.09.2016.godine u dvije grupe:
I grupa u 08:00h
II grupa u 09:30h.

Kandidati su obavezni da sa sobom ponesu ličnu kartu i sportsku opremu (patike, majicu i šorts ili trenerku).

Da bi pogledali raspored testiranja po grupama pritisnite opširnije

Rezultati  naknadnog testa opšteg znanja i informisanosti

 

Red.broj Prezime i Ime Opština Pol Šifra A Poeni 1 Položio    0 Nije polož. Bodovi za rang listu (max 20 bod)
1 Đuranović Luka Nikšić M 2145 66 1 13.20
2 Grozdanić Filip Nikšić M 2195 71 1 14.20
3 Ivanović Mirko Bijelo Polje M 2159 72 1 14.40
4 Jaćimović Stevan Nikšić M 2024 59 1 11.80
5 Marković Vuk Danilovgrad M 2025 77 1 15.40
6 Rakočević Miljan Mojkovac M 2194 56 1 11.20
7 Tomanović Joko Nikšić M 2113 57 1 11.40

 

Naknadno polaganje testa opšteg znanja i informisanosti obaviće se  dana 01.09.2016. godine na Policijskoj akademiji, sa početkom u 11:45h.

 

.br. Prezime i Ime Opstina
1 Rakočević Miljan Mojkovac
2 Ivanović Mirko Bijelo Polje
3 Marković Vuk Danilovgrad
4 Tomanović Joko Nikšić
5 Jaćimović Stevan Nikšić
6 Đuranović Luka Nikšić
7 Grozdanić Filip Nikšić

 

Na današnjem testu opšteg znanja i informisanosti testirano je ukupno 154 kandidata/kinja. Od tog broja test je uspješno je položilo 108, a nije položilo 46.
Da bi ste pogledali rezultate sa bodovima za Rang listu pritisnite opširnije.