Pomoćnik direktora Policijske akademije Boban Šaranović i polaznici IX generacije koji se školuju po Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka,  Jovana Lisičić i Rade Rakočević su, dana 14.11.2016. godine, bili gosti jutarnjeg programa RTCG "Dobro jutro Crna Goro". Povod gostovanja je bio jubilej Policijske akademije - 10 godina postojanja, kao i upis X generacije polaznika koji će swe školovati prema pomenutom Obrazovnom programu.

ponedeljak, 14 novembar 2016 08:37

Obuka u rukovanju naoružanjem

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 22.11.2016. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kanditati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33, Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM".

U periodu od 14.11. do 23.12.2016. godine održaće se kurs na temu: „Kurs za komandire – operativni nivo menadžment policije“.  Organizatori kursa su Policijska akademija i Uprava policije

Cilj kursa je da se sistematizuju i prikažu najznačajnija teoretska i praktična rješenja iz organizacijskog menadžmenta  rješenja uporede sa organizacijskim karakteristikama policijske organizacije u Crnoj gori u kontekstu sadašnjeg i željenog kvaliteta rada policije.

Kursu će prisustvovati 15 starješina Uprave policije.

U periodu od 14. do 18.11.2016. godineEXBIS i Uprava policije.

Cilj kursa je da polaznici unaprijede znanja u pogledu načina otkrivanja fasifikovanih dokumenata.

Kursu će prisustvovati 16 službenika Uprave policije.

subota, 12 novembar 2016 11:38

Početak kursa "Vođenje onlajn istraga"

U periodu od 14. do 18.11.2016. godine  na Policijskoj akademiji održaće se kurs na temu: “Vođenje onlajn istraga”. Kurs organizuje Policijska akademija i Uprava policije za šest službenika Uprave policije.

Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, 7. i 8. novembra 2016. godine, organizovana su dva jednodnevna seminara pod nazivom Primjena mjera tajnog nadzora u skladu sa zakonom o zaštiti tajnih podataka na kojima je predavač bila gospođa Violeta Vujisić, načelnica Direkcije za tajne podatke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

Učesnici seminara bili su pripadnici Sektora kriminalističke policije, sudije i tužioci.

Juče je na Policijskoj akademiji u Danilovgradu organizovana Svečanost povodom prijema X generacije polaznika koji će se školovati prema Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete na čelu sa ministrom, gospodinom Predragom Boškovićem, predsjednik opštine Danilovgrad, gospodin Branislav Đuranović, predstavnici MUP-a i Uprave policije, Pravog fakulteta Univerziteta Crne Gore, brojni predavači-saradnici, predstavnici Upravnog odbora Policijske akademije, predstavnici lokalne samouprave i mnogi drugi.

Ministar je u svom govoru istakao da je Crnoj Gori potreban posvećen i obrazovan policijski kadar i da ovaj poziv podrazumijeva ljubav prema ljudima i prema državi.

Sličnim riječima obratio se i direktor Policijske akademije, gospodin Rajko Peković, koji je naglasio da je zanimanje policajac jedno od najčasnijih i da se policijski poziv  bira zbog ljubavi prema ljudima, domovini i demokratiji.

Novim kolegama, obratila se i polaznica IX generacije, Nataša Vuković, koja im je poželjela dobrodošlicu, uspjeh u budućem školovanju i radu i izrazila nadu da će u budućnosti predstavnici ove dvije, kao i prethodnih osam generacija, na častan i dostojansven način štititi građane i ustavni poredak Crne Gore

Nakon završene procedure i selekcije  kandidata/kinja za upis na Policijsku akademiju, shodno Pravilniku o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje, Centralna komisija za odabir je direktoru Policijske akademije dostavila Rang listu uspješnosti kandidata i Prijedlog Odluke o prijemu.

Direktor Policijske akademije je, nakon što je upoznao Upravni odbor o  sprovedenom procesu regrutacije i selekcije i uvažavajući iskazane potrebe od strane direktora Uprave policije u pogledu nedovoljnog broja policijskih službenika, donio Odluku o prijemu svih kandidata koji su prošli proces selekcije za upis X generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka.

Takođe, polaznici IX generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka, koji nijesu položili predmetne ispite u prošloj godini, nastavljaju školovanje sa X generacijom.

Polaznici su obavezni da dodju na Policijsku akademiju, u utorak 08.11.2016. godine, do 18:00h. Sa sobom su dužni ponijeti lična dokumenta, lični pribor za higijenu i sportsku opremu.

Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, dana 25 i 26. 10. 2016. godine, održan je seminar pod nazivom „Praćenje, zaustavljanje, pregled i pretres prevoznih sredstava“  za službenike Uprave carina - Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja.

Seminar su organizovali: Uprava carina i Policijska akademija u Danilovgradu.

Cilj seminara bio je da se carinskim službenicima omogući da poboljšaju svoje znanje i razviju neophodne vještine kako bi što uspješnije vršili praćenje, zaustavljanje, pregled i pretres vozila uz korišćenje odgovarajuće opreme i kako bi shvatili značaj mjera bezbjednosti.

Metode rada: modifikovano predavanje, prezentacija, demonstracija i diskusija.

Seminar je završilo 8 polaznika.

Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu 31.10 i 01.11.2016. godine održan je seminar na temu "Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori".

Seminar je realizovan u organizaciji NVO Juventas, Policijske akademije i Uprave policije.

Cilj seminara je da polaznici/e razlikuju pojmove rod i pol, da se upoznaju sa LGBTIQ identitetima, pojmovima coming outa i homofobije/internalizovane homofobije, da se upoznaju sa mehanizmima homofobije, sa zakonskim okvirom zaštite ljudskih prava LGBT osoba, zločinima iz mržnje i ulogom policije u zaštiti ljudskih prava LGBT osoba.