petak, 22 april 2016 12:03

Završen seminar na temu "Ljudska prava u kontekstu primjene sile prilikom lišavanja slobode i pritvaranja lica"

19 i 20.04.2016. godine, u okviru obaveza iz poglavlja 23, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu održan je seminar na temu «Ljudska prava u kontekstu primjene sile prilikom lišavanja slobode i pritvaranja lica«

Seminar je realizovan u organizaciji Ombudsmana, Policijske akademije i Uprave policije.

Cilj seminara je da polaznici identifikuju i implementiraju “najbolje prakse” u vezi sa postupanjem sa pritvorenim licima u policijskim ustanovama, usvajajući evropske standarde slobode i osnovnih ljudskih prava pojedinca; da se upoznaju sa pojmom zlostavljanja, mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja; ulogom međunarodnih organizacija u sprječavanju i kažnjavanju zlostavljanja; funkcijom institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda; mandatom Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Pročitano 383 puta