petak, 06 maj 2016 08:20

Seminar “Povreda dječjih prava kroz ugovoreni brak kod pripadnika romske nacionalnosti”.

28. aprila 2016. godine, u okviru obaveza iz poglavlja 23, tačka 3.6.2.22, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu održan je seminar na temu “Povreda dječjih prava kroz ugovoreni brak kod pripadnika romske nacionalnosti”.

Seminar je realizovan u organizaciji Policijske akademije i Uprave policije.

Cilj seminara je upoznavanje sa običajima u romskoj i egipćanskoj zajednici, sa međunarodnim pravnim okvirom zaštite djeteta: Evropskom, Istanbulskom konvencijom i drugim konvencijama koje se bave dječjim pravima kao i nacionalnim pravnim okvirom za sprječavanje ugovorenog braka.

Seminaru je prisustvovalo 18 polaznika: 14 službenika/ce Uprave policije (vođe sektora), dva tužioca/teljke (o.d. tužioci za maloljetnike), i dva socijalna radnika/ce centara za socijalni rad.

Predavači na seminaru  su bili službenici Uprave policije iz Centra za romske inicijative -gđa Fana Delija i gdin Slavko Milić.

Pročitano 389 puta