petak, 19 februar 2016 08:29

Seminar "Rad sa operativnim vezama"

19.02.2016

Seminar "Rad sa operativnim vezama"

 

U okviru Projekta IPA 2012, dana 18.02.2016. godine na Policijskoj akademiji realizovan je seminar na temu "Rad sa operativnim vezama".

Seminar je realizovan za 13 rukovodilaca Sektora kriminalističke policije. Predavači na seminaru su bili exsperti iz Sjeverne Irske (NI-KO)

U petak, 12.02.2016.godine Policijsku akademiju posjetila je Alina L. Romanowski, koordinator za Evropu i Aziju u Ministarstvu vanjskih poslova SAD. Gospođa Romanowski kratko se upoznala sa metodologijom kursa “Patrolne tehnike”, koji realizuju američki eksperti Jeff Palmer i Frenk Herbert,. Nakon uvida u nastavni process, gospođa Romanowski se sastala sa direktorom Akademije, Rajkom Pekovićem. Sastanku su prisustvovali i visoki policijski savjetnici programa ICITAP, Jeff Palmer i Frenk Herbert.

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

ponedeljak, 08 februar 2016 13:00

Priprema za polaganje stručnog ispita

Dana 12.02.2016. godine sa početkom u 09:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zastitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje  na Policijskoj akademiji.

 

Kontakt osoba 

Svetomir Knežević

067/184-298

Dana, 01.02.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za petu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.
Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je predavač Radovan Popović.

Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije

 

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Na Policijskoj akademiji je 17.12.2015. godine održan sastanak sa predstavnicima Misije OEBS-a za Crnu Goru. Sastanku su prisustvovali direktor Policijske akademije, Rajko Peković, savjetnica za međunarodnu saradnju, Jelena Tomić, šef odjeljenja za bezbjednosnu saradnju Misije OEBS-a za Crnu Goru, Vladimir Ragozin, savjetnik za obrazovanje i obuku, Robert Egri i programski asistent, Albana Abazović.

utorak, 15 decembar 2015 23:09

Obuka „Planiranje i rukovođenje“

Na Policijskoj akademiji se u periodu od 14-18. decembra 2015. godine, u organizaciji OEBS-a, Uprave policije, IPA Sekcije Crne Gore i Policijske akademije organizuje obuka na temu „Planiranje i rukovođenje”.

Cilj ove obuke jeste da se unaprijede kapaciteti novih policijskih rukovodilaca i da im se omogući da samostalno obavljaju svakodnevne poslove upravljanja i rukovođenja.Ovaj kurs će pomoći mladim policijskim rukovodiocima da odgovarajućim vještinama upravljaju svojim aktivnosti i osobljem kao i da lakše odgovore na postojeće potrebe zajednice i same policije.

Polaznici VIII generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac, Marko Durutović i Lazar Caković, biće u studijskoj posjeti Policijskoj akademiji u Vekšu, sa kojom naša Akademija ima potpisan Sporazum o saradnji.

Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija” Danilovgrad pripremila je kalendar realizacije osposobljavanja za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine za period januar - maj 2016. godine, i to: 

Redni broj kursa

Početak osposobljavanja

Završetak osposobljavanja

97.kurs

25.01. 2016.godine

26.02. 2016.godine

97.kurs

29.02. 2016.godine

01.04. 2016.godine

99.kurs

04.04. 2016.godine

06.05. 2016.godine

100.kurs

09.05.2016.godine

10.06.2016.godine

Prilikom prijavljivanja kandidata za neki od predviđenih kurseva, Policijskoj akademiji treba dostaviti osnovne podatke o polaznicima najkasnije 5 dana prije početka osposobljavanja.

Cijena osposobljavanja je 250 Eura.

Ukoliko neki kandidat želi usluge smještaja i ishrane, cijena  je 10,60 eura po danu.

Podatke možete dostaviti na e-mail adresu skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).