Predavač na predmetu Kriminalistika, Nenad Vojinović učestvovao je na drugom sastanku za izradu Priručnika za identifikaciju ukradenih vozila, koji je održan u Paliću, Srbija, od 22. do 25. februara 2016. Sastanak je dio aktivnosti Projekta IPA 2013 za Zapadni Balkan "Borba protiv organizovanog kriminala: međunarodna saradnja u krivičnom pravosuđu".

U organizaciji Centara za stručno obrazovanje, u cilju profesionalnog usavršavanja nastavnika stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave, realizovan je program obuke „Izrada multimedijalnog priručnika za nastavu“, u periodu od 24. do 27. februara 2016. godine, u  JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ u Podgorici.

Sa JU VSŠ „Policijska akademija“ obuku su pohađali Safet Kočan, koordinator za organizaciju  iplaniranje i Olivera Pavićević, savjetnica za standardizaciju i unifikaciju obrazovnih programa.

Dana, 07.03.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za šestu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.


Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je predavač Nikola Ašanin.

Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije. 

U okviru praktičnog dijela predmeta Bezbjednost saobraćaja, VIII generacija akademaca/ki regulisala je saobraćaj na raskrsnicama glavnog grada Podgorice.

Instruktor na predmetu Policijski poslovi, dužnosti i ovlašćenja, Mladen Bulatović  pohađaće obuku “Terorizam i bezbjednosne studije”, koju organizuje Maršal Centar, u Garmiš Parterkirhenu. Obuka će se realizovati u periodu od 24. februara do 23. marta. 

utorak, 23 februar 2016 09:16

Priprema za polaganje stučnog ispita

Dana 26.02.2016. godine sa početkom u 09:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zastitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje  na Policijskoj akademiji.

Kontakt osoba 

Veljko Tmušić

067/409-666

ponedeljak, 22 februar 2016 13:42

"Obuka za CT40 komplet"

U organizaciji Američke ambasade (EXBIS) i Policijske akademije u periodu od 23-24.02.2016.godine, na Policijskoj akademiji, realizovaće se "Obuka za CT40 komplet", za 10 polaznika.

ponedeljak, 22 februar 2016 13:35

Završetak kursa "Bezbjednost dokumenata"

U periodu od 15-19.02.2016 na Policijskoj akademiji realizovan je kurs "Bezbjednost dokumenata" za 19 službenika Sektora granične policije i jednog službenika Forezničkog centra. Predavači na kursu su bili Milan Kondrić i Jože Zorko, službenici MUP-a Republike Slovenije.

U periodu od 22-26.02.2016. godine na Policijskoj akademiji će se realizovati kurs "Osnovi kriminalističko obavještajnih poslova" za 16 službenika Sektora kriminalističke policije.

petak, 19 februar 2016 13:53

Završen kurs "Patrolne tehnike"

U organizaciji ICITAP-a, MUP/Uprava policije, na Policijskoj akademiji je u periodu od 08-19.02.2016. godine realizovan kurs na temu "Patrolne tehnike" za 30 službenika Sektora opšte nadležnosti.

Predavači na kursu su bili eksperti ICITAP-a i službenici MUP/Uprava policije - Forenzičkog centra.