petak, 22 april 2016 07:19

Održana sjednica upravnog odbora

Upravni odbor JU Više stručne škole Policijska akademija je na sjednici, održanoj dana 15.04.2016. godine, između ostalog, usvojio Izvještaj o realizovanim obrazovnim aktivnostima u 2015. godini, Okvirni program obrazovnih aktivnosti za 2016. godine te Odluku o visini naknade za spoljnjeg saradnika na Policijskoj akademiji, Pravilnik o uslovima i načinu angažovanja spoljnjeg saradnika na Policijskoj akademiji i Odluku o visini cijena usluga JU VSŠ Policijska akademija.
Pomenuti dokumenti su dostupni na sajtu Akademije.
Posebno treba napomenuti da se nadoknada za pohađanje engleskog jezika koje organizuje Policijska akademija, a realizuje se po programu Instituta za strane jezike utvrđuje u iznosu od 100,00 eura za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Ministarstvu prosvjete, Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, Vojsci Crne Gore i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, dok je za zaposlene iz ostalih institucija i iz građansta ta cijena u iznosu od 150,00 eura. Predviđena je i jedna novina, a to je mogućnost plaćanja testiranja za provjeru znanja iz engleskog jezika.Naknada za testiranje zaposlenih iz navedenih institucija iznosi 50,00 eura, a za lica iz ostalih institucija i građanstva taj iznos je 75,00 eura.

Pročitano 483 puta