utorak, 19 april 2016 10:30

“CAREER WAYS” – sajam poslova i praksi

U okviru projekta „Dani karijere”, u poslovnom centru The Capital Plaza, održan je deseti po redu "Career Ways" – najveći crnogorski sajam poslova i praksi. Na Sajmu se predstavilo preko 60 nacionalnih i međunarodnih kompanija kao i brojne vladine institucije.

Jedna od institucija koja se predstavila na ovom Sajmu bilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, koje će ove godine mladim ljudima pružiti priliku da obave dvomjesečnu praksu u nekoj od organizacionih jedinica ovog državnog organa. 

Gospođa Kristina Đukanović, jedna od predstavnica MUP-a, je saopštila da ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova prima 10 praktikanata i da to mogu biti apsolventi ili svršeni studenti Pravnog fakulteta ili Studijskih programa kriminalistike i bezbjednosti sa drugih fakulteta. Ona je dodala i da će se praksa odvijati u dvije faze, te da budući praktikanti mogu da biraju termin od 1. maja do 1. jula ili od 1.septembra do 1. novembra tekuće godine.

 

Zajedno sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, na Sajmu su bili prisutni i polaznici IX generacije koji se na Policijskoj akademiji obučavaju po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”. Oni su predstavili proces selekcije kao i plan i program obuke u ovoj instituciji.

 

Sajam je posjetio veliki broj ljudi, uglavnom omladine, u nadi da ih baš na nekom od ovih štandova čeka početak njihove buduće uspješne poslovne karijere.

Pročitano 605 puta